ORBITVU  欧保图

ORBITVUSTATION   无限可能                                                       从前期拍摄到后期图片处理,都可以通过软件来自动完成。
       相机的景深不再是困扰,前景、中景和后景一样清晰
  因为ORBITVUSTATION可以
        告别人工抠图,无论什么形状或材质
  因为ORBITVUSTATION可以瞬间实现
         解放你的双手,不用每次拍摄前都要去设定相机和摆放灯光
   因为ORBITVUSTATION可以